Sprawa Szpitalu św. Jadwigi Śląskiej. Jest komentarz Starosty Matusiak - TrzebnicaInfo.pl

Sprawa Szpitalu św. Jadwigi Śląskiej. Jest komentarz Starosty Matusiak

Zarząd powiatu trzebnickiego odniósł się dzisiaj do oskarżeń Burmistrza Marka Długozimy odnośnie Szpitalu imienia św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Teraz, dodatkowe oświadczenie opublikowała Małgorzata Matusiak, Starosta powiatu trzebnickiego.
fot. szpital-trzebnica

Oświadczenie Starosty powiatu Trzebnickiego, Małgorzaty Matusiak

Szanowni Państwo,

30 listopada 2020 r. do Rady Powiatu Trzebnickiego oraz do wiadomości Zarządu Powiatu Trzebnickiego, Włodarzy Gmin Powiatu Trzebnickiego, mediów oraz szeroko rozumianej opinii publicznej został skierowany list otwarty. Sygnatariusze listu wyrażają w nim opinię co do zasadności ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego im. Św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy. W otwartym przekazie formułowane są obawy o przyszłość Szpitala. Oprócz słów obawy formułowane są stwierdzenia o rzekomym planie połączenia z inną placówki, co w konsekwencji ma doprowadzić do likwidacji Szpitala.

Państwa list jest szeroko komentowany, nie brakuje również osób, które chcą zbić na nim kapitał polityczny.

Jestem przekonana, że nie taka była jego intencja.

Rozumiem Państwa obawy, jednak czy dotychczasowa praca Zarządu daje ku temu powody? Czy prowadzone w tej kadencji działania wspierające prace Szpitala, w postaci środków finansowych oraz zakupów urządzeń wspomagających walkę z koronawirusem, nie są tego przykładem?

Szanowni Państwo,

obecny Zarząd wspiera działania na rzecz opieki zdrowotnej. Z należytym szacunkiem oddaje cześć personelowi medycznemu za heroiczną pracę w tak trudnym okresie pandemii. Wspieramy finansowo inwestycje, które nie sposób nie zauważyć.

Nasze działania są zgodne z prawem, bowiem jako pierwsi konsekwentnie kończymy tymczasowy okres pracy pełniących obowiązki dyrektorów w Szpitalu Powiatowym w Żmigrodzie i Trzebnicy.

To nie Zarząd a powołana przez Radę Komisja, w skład której wchodzi uznany autorytet medyczny oraz doświadczeni samorządowcy dokonali wyboru kandydata na Dyrektora Szpitala. Komisja nie miała wątpliwości, że wybrany kandydat poprzez swoje doświadczenie i wiedzę merytoryczną jest gwarantem jakości.

Taką argumentację podziela również Zarząd, który przyjmując stanowisko Komisji, powołał na nowego Dyrektora Szpitala Pana Jarosława Maroszka.

Drodzy Państwo,

Przyszłość Szpitala w Trzebnicy leży w wielu rękach. Wszyscy pracujemy nad jego marką i najlepszym działanie na rzecz mieszkańców Powiatu Trzebnickiego. Wszystkim zależy na tym, aby była to najlepsza przyszłość.

Ubolewam nad działaniem osób, którzy dobro ogółu oceniają tylko i wyłącznie w kategoriach politycznych. Proszę Państwo o zaufanie w podejmowanych przez nas działaniach. Proszę o uszanowanie wyboru Komisji. Proszę o dalszą wspólną pracę na rzecz Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej.

Zapewniam Państwa, że zarówno Zarząd Powiatu Trzebnickiego jak i Rada Powiatu Trzebnickiego, przygotowani są na dalsze wspieranie Szpitala Powiatowego im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, mając na szczególnej uwadze dobro pacjentów oraz personelu.Jestem przekonana, że wspólnym działaniem osiągniemy cele, które są oczekiwane przez mieszkańców. Mieszkańców, których nie interesuje polityka a rzeczywista praca i troska o stan zdrowia pacjentów.

Łączę wyrazy szacunku

Małgorzata Matusiak

Więcej z TrzebnicaInfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *