Wojewoda unieważnił Budżet Obywatelski Gminy Trzebnica 2020. Co się stanie z konkursowymi inwestycjami? - TrzebnicaInfo.pl

Wojewoda unieważnił Budżet Obywatelski Gminy Trzebnica 2020. Co się stanie z konkursowymi inwestycjami?

Decyzją Jarosława Obremskiego zeszłoroczny budżet obywatelski Trzebnicy jest nieważny. Wszystko przez błędy prawne Urzędu Gminy, i próbę obejścia obowiązującej ustawy.
Urząd Trzebnica
fot. wikimedia.com

Budżet Obywatelski Trzebnicy był wprowadzony boczną furtką. Dlaczego unikano działań w zgodzie z ustawą?

Budżety obywatelskie to szczególna forma realizacji postulatów społecznych. Zasada jest bardzo prosta – gmina przekazuje część swojego budżetu w ręce obywateli, a ci w drodze głosowania wybierają projekty, które zostają zrealizowane w ramach tych funduszy. Całość reguluje Ustawa o Samorządzie Gminnym. To właśnie ta ustawa określa w jaki sposób należy wprowadzić w gminie budżet obywatelski.

Z nieznanych powodów, Budżet Obywatelski Gminy Trzebnica 2020 został wprowadzony w sposób odmienny, niż zaleca ustawa. Według aktu prawnego, podstawą BO powinna być uchwała rady gminy, tymczasem w Trzebnicy postanowiono wprowadzić budżet wyłącznie zarządzeniem burmistrza, Marka Długozimy.

Dlaczego burmistrz zdecydował się na tak nietypowe rozwiązanie? Nie wiadomo. Być może był to sposób na to, aby kwestia budżetu obywatelskiego nie była podejmowana podczas obrad Rady Miejskiej. Problemy zaczęły się, kiedy nad legalnością BO pochylił się Wojewoda Dolnośląski. W dniu 5 marca, rozstrzygnięciem nadzorczym, Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność zarządzenia Marka Długozimy. Głównym powodem była niezgodność z ustawą, oraz brak publikacji zarządzenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

O komentarz w tej sprawie dla TrzebnicaInfo.pl poprosiliśmy Krzysztofa Śmiertkę, Radnego Rady Miejskiej w Trzebnicy:

Jak widać w Panoramie Trzebnickiej i na forach internetowych, burmistrz bardzo lubi wykazywać swoją „inwencję twórczą” i być może to jest powodem wprowadzenia budżetu obywatelskiego zarządzeniem. Z obserwacji można wywnioskować, że raczej burmistrz nie korzysta z konsultacji społecznych – przykład – wybudowanie tzw. „dworca widmo” na ul. Kolejowej. Burmistrz nie pytał się mieszkańców, jak i przewoźników czy lokalizacja dworca w tym miejscu jest zasadna. Wszyscy wiemy, że dla niektórych lokalizacja dworca jest niemal niedostępna, szczególnie w okresie zimowym.

Wprowadzony budżet obywatelski burmistrza według mojej oceny rządził się swoimi prawami. Nie można było się odwołać od niesłusznie odrzuconego projektu. Tak było w 2020 roku. Odrzucony został projekt pn. WspieraMY Seniorów 70+ – Bezpłatne Mobilne Profilaktyczne Badania Krwi – Mieszkańców Gminy Trzebnica powyżej 70 roku życia.  Co do konsultacji społecznych kilkakrotnie zabiegaliśmy o wprowadzenie uchwały związanej z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą o której mowa jest w ustawie o samorządzie gminnym. Nasz klub złożył projekt takiej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, który dotyczył w skrócie pozostawienia przystanków autobusowych przy ul. Bochenka. Projekt został odrzucony głosami radnych burmistrza “Skutecznych dla Rozwoju”.  Tak przewodniczący rady jak i sam burmistrz nie spieszył się do utworzenia takiej uchwały, co może świadczyć o unikaniu takiej formy konsultacji społecznych. Dopiero z inicjatywy mieszkańców został ten projekt złożony, który będzie przedmiotem głosowania na sesji 25.03.2021r.

Krzysztof Śmiertka

Budżet jest unieważniony. Co to oznacza, i jakie będą tego konsekwencje?

Budżet Obywatelski Gminy Trzebnica 2020 został zaplanowany na kwotę 100 tysięcy złotych. Mieszkańcy gminy mieli okazję głosować na 13 projektów, które sami w ramach konkursu mogli zgłosić. Wygrał projekt sportowy, czyli boisko wielofunkcyjne w Jaźwinach. Niestety, może się okazać że mieszkańcy jeszcze długo nie zagrają na nowym obiekcie. Ze względu na unieważnienie BO, wszystkie decyzje podjęte w związku z konkursem pozostają nieważne, a inwestycje wstrzymane. Oznacza to, że budowa boiska stoi teraz pod dużym znakiem zapytania.

Równie interesująca jest kwestia zwycięskiego projektu z roku 2019 roku, czyli modernizacja chodnika w Ujeźdźcu Małym. W planie wydatków gminy na 2021 rok, projekt został zaplanowany na 296 600 złotych, czyli niemalże trzykrotność kwoty, jaką przeznaczono na budżet obywatelski w 2019.

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Dział Rozdział Lp. Plan wydatków majątkowych Gminy Trzebnica na 2021 rok Wyszczególnienie 60016 Plan wydatków inwestycyjnych ogólem rok ztego Budżetu Gminy Funduszy Europejskich TRANSPORT IŁĄCZNOŚĆ publiczne gminne 1. Modernizacja chodnika Ujeżdżcu Malym Budżet Obywatelski Budowa drogi gminnej Brochocinie 3. utwardzenie pobocza drogowego Sulişkawicach Przykrycier przydrożnego Ujeżdźcu Malym Kolelowej Wroclawskie Trzebnicy budowechonka Årodki pochodzące innych zrödel" Obligacji 0,00 0,00 0,00 5984,26 000,00 8915,00 500,00 000,00 0,00 0,00 296600,00 15984,26 1000,00 18915,00 97500,00 20000,00 projektowej realizacja inwestycji Parking przy 0000,00 30000,00”
fot. Krzysztof Śmiertka, Facebook

Co dalej z budżetem? Teoretycznie, gmina wciąż ma możliwość wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Jeżeli jednak sprawa zakończy się niekorzystnie dla burmistrza, może się okazać, że przez błędy prawne urzędu poszkodowani będą mieszkańcy, którzy prędko nie doczekają się wybranej przez siebie inwestycji.

>