Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy - TrzebnicaInfo.pl

Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

Władze

Jarosław Maroszek – Dyrektor Szpitala
Lek. med. Witold Skrzypek – Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa

Historia

Szpital założyli w 1871 roku Śląscy Rycerze Maltańscy, którzy założyli go w kupionym, częściowo zrujnowanym klasztorze pocysterskim. Także w 1871 roku do Trzebnicy przybyły i rozpoczęły posługę szpitalną Siostry Boromeuszki. 
Pod koniec II Wojny Światowej w Szpitalu było 200 łóżek na czterech oddziałach.  Po wojnie, 21 kwietnia 1945 roku Szpital został przejęty od Kościoła.
31 grudnia 1999 roku szpital opuścił dotychczas zajmowane budynki klasztorne i przeniósł się do obecnej siedziby. Budynki klasztorne wróciły do prawowitych właścicieli. Siostry Boromeuszki prowadzą tam Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.
Pierwsza replantacja kończyny została przeprowadzona w 1971 roku przez zespół pod kierunkiem dra Ryszarda Kocięby. W 1973 roku powstał w Szpitalu Ośrodek Replantacji Kończyn, który zmienił się następnie w Ośrodek Replantacji Kończyn, Mikrochirurgii, Chirurgii Ręki i Chirugii Ogólne a następnie 1 stycznia 2004 roku został włączony w strukturę Szpitala Powiatowego.
Święta Jadwiga Śląska jest patronką Szpitala Powiatowego w Trzebnicy od 2000 roku¹.


Oddziały


Oddział Wewnętrzny
Oddział Pediatryczny
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oddział Neonatologii
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Oddział Rehabilitacyjny
Oddział Rehabilitacji Dziennej
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Dyżur replantacyjny


Poradnie


PUNKT KONSULTACYJNY CHIRURGII OGÓLNEJ I RĘKI
Poradnia Chirurgiczna
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
Poradnia Neonatologiczna
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Dane teleadresowe:

Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
ul. Prusicka 53-55
55-100 Trzebnica
Tel. +48 71 312 09 20
Fax. +48 71 312 14 98
e-mail: sekretariat@szpital-trzebnica.pl
NIP: 915-15-23-806
REGON: 000308761
KRS: 0000033125
Jarosław Maroszek – Dyrektor Szpitala tel. 71 312 09 20 wew. 250
Lek. med. Witold Skrzypek – Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa tel. 71 312 09 20 wew. 328

Przypisy

1 Serwis internetowy Szpitala, zakładka "Nasz Szpital" (dostęp: 01.02.2021 r.)

Strona WWW

http://www.szpital-trzebnica.pl/